اصطلاح‌نامه‌ها

اصطلاح‌نامه‌ها

اصطلاح نامه‌ها گنجینه‌ای از واژه‌ها هستند،که دارای نظم الفبايی متداول در فرهنگ ها و داراي نظامی شبکه‌ای و مفهومی بين واژه‌ها هستند. اصطلاح‌نامه‌ها در استانداردسازی ثبت و ذخیره ی اطلاعات، جست‌وجو و بازیابی کارا و اثربخش پايگاه‌های اطلاعات، تولید هستان‌شناسی (آنتولوژی)، تحلیل اطلاعات و تولید محتوای آموزشی در قالبی جدید، به مانند ابزاری برای وب معنایی نیازی كليدی و گريزناپذير هستند .

سبوتک با همکاری استادان و کارشناسان برجسته در زمینهء تدوین اصطلاح‌نامه ، آمادگی طراحی، تولید، و تدوین اصطلاح‌نامه‌های موضوعی را دارد.

نظرات برای این پست بسته شده است.