دیجیتال سازی

دیجیتال سازی

برای اسناد و مدارکی که چاپی هستند،‌ امکان بهره‌مندی از مزایای آرشیوهای دیجیتال وجود ندارد، بنابراین نخست باید چنین اسناد و مدارکی را به صورت دیجیتال درآورد. فرايندي كه نسخه‌اي ديجيتال را از اسناد و مدارك غيرديجيتال درست مي‌كند، ديجيتال‌سازي ناميده مي‌شود. يكي از روش هاي رايج درست کردن نسخة ديجيتالِ اسناد و مدارك كاغذي، توليد تصوير ‌ديجيتال است كه اسكن ناميده مي‌شود. اسناد و مدارکی که از آغاز به صورت دیجیتال تولید شده‌اند، به راحتی در آرشیوهای دیجتیال قابل ذخیره‌سازی، سازمان‌دهی،‌ و بازیابی هستند. چنین آرشیوی، سيستمي است كه براي جانمايي، ذخيره‌سازي، و دسترسي بلندمدت به مواد ديجيتال طراحی می‌شود. آرشيوهاي ديجيتال، خدمات آرشيوهاي معمول را در محيط ديجيتال ارائه مي‌كنند. آرشیوهای دیجیتال مزایای بسیاری را فراهم می‌سازند .

نظرات برای این پست بسته شده است.