مدیریت دانش

مدیریت دانش

امروزه مدیریت ‌دانش سازماني به عنوان یک قابليت‌ بنيادين يا مزيت‌ رقابتي در کانون توجه پژوهشگران و مدیران است. تسهيم دانش و ثبت و ضبط بهترين‌ عملكردها به يكي از سطوح دانش پیوند مي‌يابد كه حافظه ی سازماني خوانده مي‌شود و با فرايندهاي ذخيره‌سازي، بازيابي، و اشاعه دانش سازمانيِ گذشته براي استفاده در زمان حال و آينده سروكار دارد. دانش سازماني تنها در مغز افراد سازمان نیست، بلكــــه در ساختارها و فرايندهايي مانند خط‌مشي‌ها، مدارك، مستندات، فناوري­ها، و روش‌ها نيز تجلي می‌یابد. چنانچه دانش موجود در سازمان به خوبي آشكارسازي و مديريت شود، خرد سازماني تقويت و تبديل به بنیادی براي انتقال دانش به ديگران و يادگيري سازمانی خواهد شد.

حوزه های مدیریت دانش سازمانی :

۱- طراحی و ساخت سیستم‌های مدیریت اسناد و اطلاعات سازمانی؛

۲- تدوین رویه‌های مستندسازی تجربة کارشناسان و خبرگان سازمان با :

۱-۲- تدوین نظامی برای شناسایی کارشناسان و خبرگان سازمانی در حوزه‌های گوناگون درخت دانش سازمانی؛

۲-۲- استخراج دانش‌ و تجربه کارشناسان و خبرگان سازمان در زمان‌های گوناگون؛

۳-۲- بسته‌سازی دانش‌ و طبقه‌بندی آن‌؛

۴- ۲-جست‌وجو پذیری پیشرفته در میان دانش‌ استخراج شده و غنی‌سازی دانش به‌دست خوانندگان؛

۵-۲-تدوین کتابچه‌های دانش کارشناسان و خبرگان؛

۳-طراحی و ساخت نرم افزار مدیریت دانش سازمان؛

۴-طراحی و استقرار نظام پیشنها‌دها در سازمان .

نظرات برای این پست بسته شده است.