مدیریت اطلاعات

مدیریت اطلاعات
افزایش روزافزون اطلاعات، محدوديت در زمان و پول، دسترسی به‎هنگام سازمان‎ها را به اطلاعاتی که نیاز دارند، با دشواری‎های بسیاری رو‎به‎رو ساخته است. برای مدیریت اسناد و اطلاعات علمی و فنی در سازمان‌ها باید فرایندهای مناسبی طراحی شود که بتوانند این‌گونه اسناد و اطلاعات را گردآوری و سازمان‌دهی کنند و اشاعه دهند. در این میان، سازمان‌دهی اسناد و اطلاعات بنیادی‌ترین بخش مدیریت آنها را تشکیل می‎دهد. گونه‌ای از سازمان‌دهی، نمایه‌سازی است که در آن، اسناد و اطلاعات بررسي می‎شوند و پس از استخراج اطلاعات كتابشناختي آنها، موضوع‎ها و واژه‎های کلیدی بر پایهء روش‌های علمی به آنها اختصاص داده می‌شود.
سبوتک می تواند با گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه ی اطلاعات علم و فناوری در حوزه‌های گوناگون، از جمله پايان‌نامه‌ها و رساله‎های ایران‌ (دكترا و كارشناسی‌ ارشد)، اطلاعات‌ پايان‌نامه‌های‌ دانش‎آموختگان ايرانی‌ خارج‌ از كشور، مقاله‎های علمی‌ و فنی‌ نشریات‌ ادواری‌ فارسی، مقاله‎های همایش‎های علمی ایران،‌ گزارشهای‌ دولتی‌، و اطلاعات‌ محققان‌ و متخصصان‌ ارشد کشور، برای بسیاری از سازمان‎ها کار سازمان‌دهی اطلاعات را به انجام رساند

نظرات برای این پست بسته شده است.