مقاله

پایان‌نامه

پیشنهاده

کتاب

مؤسسه‌های پرکار در همانندجو

مؤسسه‌های پرکار در همانندجو

در میان 256 مؤسسه عضو، دانشگاه‌های علامه طباطبایی تهران، هنر تهران، و فردوسی مشهد بیشترین کاربرد همانندجو را داشته‌اند. تا پایان سال 1396، بیش از 22 هزار و 600 عضو هیئت علمی و دانشجو به عضویت این سامانه درآمده‌اند و میانگین 42 درخواست همانندجویی روزانه را ثبت...

بیشتر بخوانید